Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вишів / За ред. ВМРусанівського. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2012. – 543 с.

Підручник є базовою навчальною книгою, в якій системно викладено основи фонетики, морфології та синтаксису чеської мови в зіставленні з українською з позицій комунікативного підходу і з урахуванням особливостей рідномовного оточення. Курс складається з фонетико-орфографічної (10 уроків) і граматичної (36 уроків) частин, розрахованих на початковий і середній рівні навчання (близько 450 годин). Уроки включають фонетичні, орфографічні, лексико-граматичні і мовленнєві вправи, основний і додатковий художні та суспільно-публіцистичні тексти, діалоги, чесько-український словник. Засвоєння курсу дозволить сформувати мовні, мовленнєві та лінгвокраїнознавчі компетенції студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів – філологів, міжнародників, істориків, економістів, а також для всіх охочих ґрунтовно вивчити чеську мову.