Лукінова Т. Б. Числівники в слов'янських мовах (порівняльно-історичний нарис). – К.: Наук. думка, 2000. – 370 с.

Монографію присвячено проблемам походження й розвитку числівників у слов’янських мовах, реконструкції їх історії в дописемний (праслов’янський) період. Особливу увагу приділено питанням семантики та дериваційних зв’язків давніх позначень кількості, зокрема збірно-розділювальних квантитативних назв. Монографія складається з розділів «Число і культура», «Числівникові утворення прикметникового характеру», «Числівникові утворення іменникового характеру», «Числівники, що походять із словосполучень».