Півторак Г. П. Білоруська мова. – К.: Либідь, 1997. – 240 с.

Це перший в історії українсько-білоруських етномовних і культурних зв’язків підручник з білоруської мови. Він складається зі вступу та двох основних частин. У першій частині викладено особливості білоруської літературної фонетики, орфоепії, акцентології, лексики, фразеології, орфографії, граматики, у другій – стислій хрестоматії – подаються білоруські тексти. Білоруські фонетичні й граматичні особливості порівнюються з відповідними українськими, наводяться українські паралелі до білоруських граматичних термінів. Вступ і розділ «Фонетика» написані українською мовою, у розділі «Лексика і фразеологія» робиться поступовий перехід на білоруську мову і дальший виклад ведеться білоруською.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій т студентів вищих закладів освіти.