Народилася в Києві в 1954 р. Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка (відділення прикладної лінгвістики). Захистила дисертації: кандидатську «Функціонально-семантичні закономірності сполучання слів у реченні» (наук. кер. – Н. Д. Арутюнова; 1981) і докторську «Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення» (2000). Професор (2011). Працювала в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України за напрямом лінгвістичного забезпечення інформаційних систем. З 1990 р. ‒ співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (у 1990-х рр. – Інституту української мови НАН України). Праці в галузях дискурсивного і концептуального аналізу, семантики і прагматики речення і тексту, соціолінгвістики, теорії мовної комунікації. Керівник наукового семінару відділу загального мовознавства «Семантичні і функціональні аспекти дослідження мови: слово, текст, дискурс» (про роботу семінару див. «Мовознавство». ‒ 2009. ‒ № 6. ‒ С. 90‒91).

 

ПРАЦІ

Монографії 

  

Статті