Народився 24 червня 1949 р. в селі Дмитрівка Петропавлівського району Дніпропетровської обл. Закінчив Дніпропетровський державний університет (1973). Навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. З 1976 р. працював молодшим, згодом старшим, з 1986 р. провідним науковим співробітником відділу лексикології та лексикографії. З 1987 р. – завідувач цього відділу. Захистив дисертації: кандидатську «Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії» (1977) і докторську «Мовна семантика в її динамічних аспектах» (1990). Професор (1992). Член-кореспондент НАН України (2018). Перший директор Інституту української мови НАН України (1991–1998), одночасно завідував відділом лексикології та лексикографії цього інституту. У 2003–2009 рр. працював завідувачем кафедри загального та українського мовознавства Київського лінгвістичного університету.З 2009 р. – провідний науковий співробітник відділу загального мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, з 2016 р. – завідувач цього відділу. Учасник ХІ–ХІV Міжнародних з’їздів славістів. Заступник головного редактора журналу «Мовознавство» (з 1993). Досліджує проблеми української лексикології та лексикографії, мовної семантики, слов’янського, загального та зіставного мовознавства, соціолінгвістики. Розробив концепції нового багатотомного тлумачного словника української мови активного типу, однотомного тлумачного словника української мови середнього обсягу, словника нових слів і значень української мови, зведеного словопокажчика української лексики. Досліджує сучасну мовну ситуацію в Україні та тенденції розвитку української літературної мови.

 

ПРАЦІ

 

Монографії, збірники

 

Словники, енциклопедії, довідники

 

Статті