У книзі крізь призму існуючих у культурі дискурсивних практик аналізуються різні аспекти мовленнєвої діяльності, розглядається функціонування лексико-синтаксичних засобів у текстах, що представляють дис­курси різних типів — критико-аналітичний у складі наукового дискур­су, художній, епістолярний, мемуарний, а також дискурс щоденника. З прагмалінгвістичних позицій вивчаються індивідуальні зразки текстотворення з урахуванням історико-культурних чинників та мовної особистості автора.

Для філологів, культурологів і всіх, хто цікавиться проблемами вив­чення мовної діяльності та функціонування мови.