Народилася 2 червня 1993 року в м. Київ. У червні 2016 року закінчила Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «польська мова та література» й «українська мова та література». У листопаді цього ж року розпочала навчання в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні (науковий керівник – канд. філол. наук Л. І. Ніколаєнко). З 2018 року за сумісництвом викладає курс польської мови у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. З січня 2020 року — молодший науковий співробітник відділу романських, германських та балтійських мов.

Наукові зацікавлення: українсько-польські мовні зв’язки, лексикологія та граматика слов’янських мов. 


Статті: