Народилася 12 травня 1984 р. у м. Ташкенті, Узбекистан. У 2006 р. закінчила Кримський державний інженерно-педагогічний університет. Здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури, англійської мови. У 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні (науковий керівник – канд. філол. наук Н. М. Биховець). У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону)». З 2009 р. працює у відділі романських, германських і балтійських мов. З 2011 р. — молодший, з 2018 р. — науковий співробітник. У 2012–2013 рр. одержувала стипендію НАН України для молодих учених. Наукові зацікавлення: германістика, історія та лексикологія англійської мови, історія кримськотатарської мови, мовні контакти. Голова Ради молодих учених Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні (з 2013 р.).

 

Праці

Монографії

 

Статті: