Народилася 7 березня 1959 р. в с. Пялєднагяй тепер Кедайнського р-ну Каунаського повіту Литовської Республіки. У 1982 р. закінчила філологічний факультет Вільнюського університету ім. В. Капсукаса. У 1984–1987 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства АН у відділі романських, германських та балтійських мов (науковий керівник – член-кореспондент НАН України А. П. Непокупний). З 1987 р. працює в цьому відділі молодшим, згодом науковим, з 2003 р. старшим науковим співробітником. Кандидатську дисертацію «Дендроніми й похідні від них утвори в балтійських мовах (принципи номінації)» захистила в 1988 р. У колі наукових інтересів – порівняльно-історичне мовознавство, проблеми балто-слов’янських мовних контактів, мовного субстрату, семантичної деривації. Перекладає з литовської мови. Організатора й викладачка литовської недільної школи в Києві.

 

ПРАЦІ 

Монографії

 

Брошури

 

Розмовники

 

Статті