Народилася 3 травня 1983 р. у м. Бахчисарай Автономної Республіки Крим. Закінчила Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського у 2005 р. Упродовж 2005–2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні за спеціальністю “загальне мовознавство” (науковий керівник – докт. філол. наук, член-кор. НАН України О. Б. Ткаченко). З 2009 р. працює молодшим науковим співробітником у відділі мов України. 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Порівняння в тексті фольклору (на матеріалі української, російської, кримськотатарської і татарської мов)». Сфера наукових інтересів: тюркологія, лексична семантика, граматика конструкцій, соціолінгвістика, корпусна лінгвістика. Стипендіат Президії НАН України (2010–2012). Лауреат Премії Верховної Ради України (2012).

 

ПРАЦІ

Статті

 

Інші видання