Народилася 1 вересня 1969 р. в Києві. В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України працює з 1987 р. У 1994 р. закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Здобула кваліфікацію спеціаліста-філолога, викладача російської мови та літератури. У 1999–2002 рр. навчалася в аспірантурі Інституту (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Н. Г. Озерова). У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові». Кандидат філологічних наук (2004). З 2002 р. працює у відділі російської мови Інституту. З 2012 р. – старший науковий співробітник, з 2020 р.р.— завідувач сектору російської мови відділу мов України.

Напрями наукової діяльності: міжмовні контакти, запозичення, історія російської літературної мови, українсько-російська мовно-культурна взаємодія, лінгвокультурологія.

 

ПРАЦІ

 

Статті