Народилася 18 грудня 1971 р. в с. Середній Майдан Надвірнянського району Івано-Франківської обл. Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імЮФедьковича в 1993 р. У 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. ООПотебні (науковий керівник – академік ВМРусанівський). Кандидатську дисертацію «Мікротопонімія Підгір’я» захистила 1998 р. З 1997 до 2007 працювала у відділі західно- та південнослов’янських мов. З 2007 р. – науковий співробітник, з 2011 р. – старший науковий співробітник, з 2018 р. – завідувач відділу мов України. Наукові зацікавлення: соціолінгвістика, ономастика, мовні контакти, юридична лінгвістика. Автор розвідок з української мікротопонімії та антропонімії. Досліджує питання мовної поведінки та мовних прав етномовних спільнот, проблеми мовної ідентичності, мовно-національних відносин та мовного планування.

 

Праці

Статті