Народилася 23 жовтня 1985 р. у Києві. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2007). Упродовж 2008–2016 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні за спеціальністю «слов’янські мови» (науковий керівник – канд. філол. наук, проф. В. В. Чумак). З 2018 р. працює молодшим науковим співробітником у відділі мов України. 2017 р. захистила кандидатську дисертацію «Народні флорономени в болгарській мовній картині світу». Сфера наукових інтересів: славістика, лексична семантика, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, етимологія, методики викладання філологічних дисциплін.

 

ПРАЦІ

Монографії

Статті