Народилася 16.09.1995 р. в м. Хмельницькому. 2017 р. здобула ступінь бакалавра за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література. Літературна творчість» Національного університету «Острозька академія». 2019 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика» Національного університету «Києво-Могилянська академія». 2019 р. стала стипендіатом Кабінету Міністрів України імені М. С. Грушевського. Того ж року розпочала навчання в аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за спеціальністю 035 Філологія. 10.02.01. Українська мова (науковий керівник – канд. філол. наук Михальчук О. І.). З січня 2020 р. – молодший науковий співробітник відділу мов України.

Наукові зацікавлення: історична ономастика, етимологія, соціоономастика, ономастикон етнонаціональних спільнот та корінних народів України, порівняльна граматика слов’янських мов, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, порівняльно-історичне мовознавство.

Статті та тези: