Народився 18 листопада 1987 р. в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет у 2009 р. (українська філологія) та Вроцлавський університет у Польщі (англійська філологія). Упродовж 2009–2012 рр. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні за спеціальністю «українська мова» (науковий керівник – докт. філол. наук Б. М. Ажнюк). З 2012 р. працює молодшим науковим співробітником у відділі мов України. 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Мовний ландшафт Закарпатської області України початку ХХІ ст.». Сфера наукових інтересів: соціолінгвістика, україністика, ономастика, перекладознавство. Автор двох збірок поезії і двох книг репортажу.

 

ПРАЦІ

Монографії

 

 Брошури

 

Статті