Петро Олексійович Лавровський: наукова і науково-критична спадщина (до 190-річчя від дня народження): Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 312 с.

Збірник наукових праць, підготовлений Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, присвячений постаті знаного славіста ХІХ ст., професора Харківського університету, учителя О. О. Потебні Петра Олексійовича Лавровського (1827–1886). У ньому розкривається роль ученого в становленні Харківської філологічної школи, характеризується його внесок у різні галузі мовознавства та інших гуманітарних наук – слов’янознавство, україністику, фонетичні, дериватологічні, граматичні студії, джерелознавства, порівняльно-історичне мовознавство, порівняльну міфологію, лексикографію тощо. Особливу увагу приділено критико-аналітичній спадщині вченого, його діяльності як методолога науки та педагога, яка мала вплив на формування засад Харківської філологічної школи та творчої індивідуальності О. О. Потебні.

Матеріали збірника становлять інтерес для славістів філологів різних спеціалізацій, істориків науки в Україні.

 

ЗМІСТ  
І. П. О. ЛАВРОВСЬКИЙ І ХАРКІВСЬКА ФІЛОЛОГІЧНА ШКОЛА
 • ПІВТОРАК Г. П. Українська мова в наукових працях П. О. Лавровського.
 • ШЕВЧЕНКО Л. І., ДЯДИЩЕВА-РОСОВЕЦЬКА Ю. Б. Парадокси становлення наукової школи в Харківській славістиці середини ХІХ ст.: О. О. Потебня і П. О. Лавровський.
 • СКОРОБОГАТОВА О. О. Поетичне мовлення як джерело граматичних студій: Харківська філологічна школа та лінгвістика ХХ – ХХІ ст.
ІІ. НАУКОВА СПАДЩИНА П. О. ЛАВРОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ХХ – ХХІ СТ.
 • МАРЧЕНКО Т. Я. П. О. Лавровський – укладач перекладних словників сербської мови.
 • ГЛУЩЕНКО В. А. Історія східнослов’янських [Ъ], [Ь] у концепції П. О. Лавровського.
 • НАЄНКО Г. М. Когнітивна метафора в історико-лінгвістичному дискурсі ХІХ ст. (на матеріалі статті П. О. Лавровського «Обзор замечательных особенностей наречия малорусского сравнительно с великорусским и другими славянскими наречиями»).
 • НІКА О. І. Розвиток граматичних ідей П. О. Лавровського в історичній лінгвістиці.
 • БІЛОУСЕНКО П. О. Історико-дериватологічні студії П. О. Лавровського.
 • РАДЧУК О. В. Наукова цінність досліджень П. О. Лавровського для сучасних мовознавчих студій.
 • ЛАЗАРЕНКО О. М. Старопольська мова в наукових дослідженнях Петра Олексійовича Лавровського (аналіз праці «Замечания об этимологических особенностях старинного языка польского»).
ІІІ. П. О. ЛАВРОВСЬКИЙ – ПЕДАГОГ І МЕТОДОЛОГ НАУКИ
 • РАДЗІЄВСЬКА Т. В. Проблеми методології наукового дослідження в критико-аналітичній діяльності П. О. Лавровського (на матеріалі розбору праці О. О. Потебні «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий»).
 • ГОНЧАРЕНКО А. В. Фразеологізм чинить кашу в інтерпретації О. О. Потебні і П. О. Лавровського
 • ІВАНЕНКО О. В. Полеміка О. О. Потебні і П. О. Лавровського в світлі сучасної етимології (плуга, баднякъ, божич, бесѣда).
IV. НАУКОВИЙ ДІАЛОГ П. О. ЛАВРОВСЬКОГО І О. О. ПОТЕБНІ
 • ЛАВРОВСКИЙ П. А. Разбор исследования «О мифическом значении некоторых поверий и обрядов. Сочинение А. Потебни. Москва 1865».
 • ПОТЕБНЯ А. А. Ответ П. А. Лавровскому на «Разбор исследования «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий» (фрагменти).
Текст підготували В. Ю. Франчук, О. В. Іваненко, Т. В. Зарубенко.