Малаш Олександра. Болгарські назви рослин: лінгвокультурний вимір. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 224 с.
 
У монографії розглянуто болгарські найменування флори в етимологічному, семантичному та лінгвокультурному аспекті, викладено історію й окреслено сучасний стан дослідження болгарських назв рослин у слов'янському мовознавстві.
 
Авторка приділяє увагу календарно-обрядовій (зокрема, міфорелігійній), родинно-побутовій та народномедичній символіці дикорослих і садово-городніх рослин, розглядає функції деяких фітонайменувань у народній сміховій культурі. До мовознавчого аналізу залучено як власне назви рослин, так і присвячені їм зразки болгарської усної народної творчості, художньої літератури, публіцистики.
 
Коректор Мирослава Карацуба
Дизайн та художнє оформлення Тетяни Савенко 
Фотографи: Олена Волинська, Алла Єльська, Валентина Захарова, Людмила Маліцька, Тата Рівна, Світлана-Дідух Романенко, Ольга Темненко, Марія Чубик