У монографії на прикладі мовної ситуації в Україні та в інших державах розглянуто традиційні й новітні концепти мовної політики й мовного планування, екології мови, мовних прав, мовного законодавства, двомовності й багатомовності, міжмовної взаємодії і т. ін. Висвітлені проблеми кодифікації мови та захисту її якісних параметрів від надмірного проникнення іншомовних запозичень, мовні аспекти життя національної спільноти за межами свого етнічного материка. Наукове розуміння європейських засад мовної політики та прикладних аспектів їх застосування в сучасній Україні важливе для гармонізації міжмовних відносин, консолідації суспільства й забезпечення мовних прав державної мови та мов національних меншин.

Для мовознавців – науковців і викладачів, студентів-філологів і широкого кола тих, хто цікавиться проблемами мовної політики.

Текст монографії: