ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо вас узяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни».

Початок конференції – 9 листопада 2023 р., 10.00. 

 

Захід відбудеться в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України в онлайновому режимі.

 

Проблематика конференції:

 1. Імплементація мовного законодавства: інструменти та інститути.
 2. Мовна ситуація в сучасній Україні: кількісні та якісні параметри.
 3. Проблеми мовної консолідації українського суспільства: минуле, сучасне, майбутнє.
 4. Міжнародні принципи мовної політики: особливості воєнного часу. Імплементація положень Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в умовах війни.
 5. Відображення реалій війни в лексиці, фразеології, граматиці, орфографії мов України.
 6. Лінгвостилістичні особливості воєнного дискурсу.
 7. Моделі мовної поведінки: офіційна сфера, ЗМІ, наука, культура, освіта, виробництво, сфера послуг і т. ін.
 8. Мовні права носіїв державної мови, корінних мов і мов національних меншин.
 9. Недержавні організації, експертне середовище та ЗМІ як суб’єкти мовної політики. Взаємодія інститутів держави і громадянського суспільства в мовній політиці.
 10. Внутрішньо- і зовнішньополітичні аспекти мовної політики.
 11. Лінгвоюридичні аспекти мовної політики і питання лінгвістичної експертології.
 12. Інші аспекти мовної політики й міжмовних відносин.

 

Оргкомітет приймає тези доповідей (обсягом від 2000 до 9000 знаків з урахуванням пропусків і списку літератури) до 20 жовтня 2023 р. в електронній формі (формат MS Word, RTF та PDF).

Анкету учасника та тези виступу просимо надсилати на адресу: polyakovamihajlina@ukr.net.

АНКЕТА УЧАСНИКА

Доповіді учасників конференції будуть опубліковані в збірнику тез Інституту мовознавства ім. О. О.  Потебні НАН України. Зі зразком оформлення тез можна ознайомитися, перейшовши за покликанням

 

Адреса оргкомітету: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, вул. М. Грушевського, 4, к. 723, Київ, 01001.

Телефон оргкомітету: +38(044)279-02-92.

Відповідальний секретар оргкомітету: кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник Тетяна Михайлівна Полякова.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ