18–19 жовтня 2013 року відбулася Міжнародна наукова конференція «Ватрослав Ягич і проблеми славістики», присвячена 175‑річчю з дня народження видатного вченого. Організатором конференції виступив Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. У конференції взяли участь понад 50 науковців з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Польщі.

З вітальним словом на пленарному засіданні виступив директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні академік В. Г. Скляренко. Із доповідями виступили С. І. Іорданіді (Москва) «Критическое наследие И. В. Ягича», Г. Бурхард (Берлін) «Vatroslav Jagić. W 175 rocznicę urodzin», В. Б. Крисько (Москва) «Издания древнеславянских гимнографических памятников: от Ягича до наших дней», Л. І. Шевченко (Київ) «Славістичні дискусії про літературну мову: В. Ягич, І. Я. Франко, К. Місірков», Є. М. Степанов (Одеса) «Наукові ідеї Ватрослава Ягича в розвитку Одеської філологічної школи».

У рамках конференції відбувся круглий стіл «Кирило‑Мефодіївські традиції і сучасний світ». З доповідями виступили: Л. А. Гнатенко (Київ) «С. М. Кульбакін про працю Ватрослава Ягича «Глаголическое письмо», І. З. Бурковський (Київ) «Етимології в Jagić‑Festschrift (1908 р.) і сучасна наука», Т. Я. Марченко (Київ) «Інтерпретація історії хорватської мови Ватрославом Ягичем у контексті сучасних досліджень», Т. О. Черниш (Київ) «Polonica» в «Історії слов’янської філології» Ватрослава Ягича».

Робота конференції відбувалася в чотирьох секціях: «Дослідження пам’яток слов’янської писемності», «Слов’янські мови в працях Ватрослава Ягича», «Питання історії східнослов’янських мов», «Лінгвокультурні традиції слов’янських народів». Виступи доповідачів присвячувалися педагогічній та науковій діяльності Ватрослава Ягича, його участі у вивченні й опублікуванні пам’яток слов’янської писемності. Велику увагу приділено поглядам ученого на питання акцентології, граматики, етимології, фольклористики слов’янських мов.

На заключному пленарному засіданні підбито підсумки конференції.