У червні 2023 року Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України за підтримки ради молодих учених та ради випускників Установи започаткував діяльність Потебнянського колегіуму – освітньо-наукового простору, зорієнтованого на популяризацію здобутків сучасного українського мовознавства серед фахівців і всіх зацікавлених осіб.


      Упродовж 18–22 вересня 2023 року в межах реалізації Програми Потебнянського колегіуму були організовані лекції, семінари, мовознавчі майстерні, дискусійні платформи та інші форми занять для поширення теоретичних і практичних лінгвістичних знань. Щоденно до заходів Інституту в онлайновому форматі приєднувалося 130–150 учасників, серед яких переважну більшість становили кандидати й доктори наук, чия наукова діяльність пов’язана з мовознавством або іншими гуманітарними дисциплінами.


      У перший день роботи Потебнянського колегіуму лекцію «Мовна ідеологія: соціолінгвістичний зміст концепту» прочитали директор Інституту чл.-кор. НАН України, д. ф. н., проф. БОГДАН АЖНЮК та Уповноважений із захисту державної мови к. ф. н., д. філос., доц. ТАРАС КРЕМІНЬ. Заступник директора з наукової роботи Інституту                        к. ф. н., ст. наук. співроб. ОЛЕКСАНДР СКОПНЕНКО під час лекції «Білоруська мова як маркер у Великій війні: символ ворога чи пригноблений дух?» ознайомив учасників Програми Потебнянського колегіуму із соціолінгвістичним станом білоруської мови крізь призму лінгвокультурологічного сприйняття в сучасному українському суспільстві.


      Другий день роботи Потебнянського колегіуму розпочався лекцією к. ф. н. ЛЕСІ АЖНЮК «Вербальний злочин як об’єкт лінгвістичної експертизи». Згодом відбулася мовознавча майстерня «Словник “Мовна політика і мовне планування: терміни й поняття”», під час якої директор Інституту чл.-кор. НАН України, д. ф. н., проф. БОГДАН АЖНЮК, завідувач відділу мов України к. ф. н. ОКСАНА МИХАЛЬЧУК, к. ф. н. ЛІЛІЯ АНДРІЄНКО, к. ф. н. ОЛЕКСАНДРА МАЛАШ розповіли про свій досвід укладання цього важливого перекладного термінологічного Словника.


      20 вересня 2023 року завідувач відділу романських, германських і балтійських мов д. ф. н. ВОЛОДИМИР ПОНОМАРЕНКО прочитав лекцію «Порівняльно-історичне мовознавство: значення, принципи, проблематика», після час якої ознайомив зі здобутками в цій галузі лінгвістики. Пізніше відбулася панельна дискусія на тему «“Англійсько-український правничий словник”. Труднощі перекладу». Згаданий кодекс у співавторстві укладають співробітники Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Львівського національного університету ім. Івана Франка та Бірмінгемського університету (Велика Британія). Головними диспутантами на заході були директор Інституту чл.-кор. НАН України, д. ф. н., проф. БОГДАН АЖНЮК, к. ф. н., ст. наук. співроб. ГАЛИНА ЗИМОВЕЦЬ, м. н. с. ВІКТОРІЯ ГОНГАЛО, а також запрошені гості: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. Івана Франка д. ю. н., проф. СЕРГІЙ РІЗНИК та виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України д. ю. н., проф. СЕРГІЙ ГОЛОВАТИЙ. Лектори розповіли про особливості укладання Словника, схарактеризували труднощі, які виникають під час виконання роботи, проілюструвавши їх прикладами із судової практики Великої Британії.


      Четвер, 21 вересня 2023 року, розпочався лекцією завідувача відділу слов’янських мов д. ф. н. ПИЛИПА СЕЛІГЕЯ «Що ми можемо і чого не можемо знати про майбутнє української мови?». Учасники Потебнянського колегіуму мали змогу більше дізнатися про лінгвофутурологію та отримати прогнози лектора щодо розвитку багатьох мов. Другим заходом цього дня була мовознавча майстерня к. ф. н. ЛЕСІ АЖНЮК до її лекції «Вербальний злочин як об’єкт лінгвістичної експертизи». Під час роботи майстерні лектор проілюструвала на конкретних прикладах, запозичених з багатої практичної діяльності Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України, особливості здійснення лінгвістичної експертизи текстів.


      Останній день роботи Потебнянського колегіуму присвячено відповідям на питання, а також дискусіям, під час якої учасники Програми мали змогу виступити з невеликою доповіддю.
Д. ф. н. МАКСИМ ВАКУЛЕНКО виступив з доповіддю «Мовознавчі дослідження в контексті інформаційної війни», к. ф. н., доц. ТЕТЯНА КАЧАНОВСЬКА виступила на тему «Мовне / термінологічне планування і переклад», д. ф. н., проф. ЛЮДМИЛА МАРЧУК виступила з доповіддю «Мова толерантності та ворожнечі в інформаційній війні», НАТАЛЯ ПРОКОПЧУК виступила з доповіддю «Створення нового типу перекладних словників на базі лінгвістичного корпусу ГРАК».


      Після завершення дискусії дирекція Інституту мовознавства та організатори Потебнянського колегіуму виступили з прикінцевими словами, сердечно подякувавши всім учасникам та лекторам.


      Потебнянський колегіум отримав схвальні відгуки аудиторії, яка щиро зацікавлена в продовженні роботи цього освітньо-наукового простору.