20–21 вересня 2018 року в Тернополі на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбувся розширений пленум Наукових рад із проблем «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» та «Інформація. Мова. Інтелект» на тему «Всеукраїнський лінгвістичний діалог». На пленумі обговорено актуальні питання інформаційного розвитку й накреслено основні завдання мовознавства щодо забезпечення науково-технічних і економічних потреб українського суспільства.

З вітальним словом до учасників пленуму звернувся ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка доктор філософських наук, професор Б. Б. Буяк. Вступне слово виголосив голова наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» доктор філологічних наук, професор В. М. Бріцин.

У виголошених доповідях розкрито можливості всеукраїнського лінгвістичного діалогу (А. П. Загнітко), обґрунтовано ідею вербального континууму літературної мови (Л. В. Струганець), висвітлено технологічні аспекти укладання корпусів текстів (І. М. Кульчицький), поставлено проблему віртуалізації лінгвістичних систем і створення лінгвістичної інфраструктури (М. В. Надутенко), подано цікаві ідеї про роль сучасних українсько-південнослов’янських двомовних словників у створенні лінгвоінфраструктури (Л. П. Васильєва).

Значну увагу учасники пленуму приділили термінологічній роботі, яка першочергово потребує залучення інформаційних технологій. Зокрема, висвітлено питання неологізації українського термінофонду початку ХХ століття (Л. О. Симоненко) і термінологічних досліджень в аспекті лінгвістичного діалогу (І. М. Кочан).

Зацікавленість викликали також доповіді «Лінгвістичність художнього тексту: метамова, образ, сенс» (О. О. Маленко), «Оніми в системі лінгвістичних ресурсів української мови» (М. М. Торчинський), «Українсько-ізраїльські мовознавчі контакти в світлі концепції Всеукраїнського лінгвістичного діалогу» (Н. А. Цимбал); «Слово в лінгвософії професора Лідії Лисиченко» (К. Ю. Голобородько); «П. Г. Житецький і О. О. Шахматов: творча співпраця» (В. А. Глущенко); «Дифузність лексики у мові засобів масової інформації» (М. І. Навальна).

Учасники пленуму ухвалили резолюцію.