Національна асоціація україністів спільно з Міжнародною асоціацією україністів провели круглий стіл «Українська національна ідентичність: минуле, сучасне, майбутнє». Захід відбувся в залі засідань Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

Учасники заслухали виступи 25 українських учених і освітян: лінгвістів, етнологів, соціологів, істориків, літературознавців, правознавців, мистецтвознавців та фольклористів із Києва, Запоріжжя, Полтави, Кропивницького. З науковими доповідями виступили суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко, політик і громадський діяч Олесь Доній, Лариса Масенко, Олександр Чередниченко, Леся Мушкетик, Георгій Філіпчук, Анатолій Ткаченко, Павло Гриценко, Віталій Радчук, Лариса Вахніна та інші.

Предметом обговорення були різні аспекти поняття «національна ідентичність», їх побутування в науці та в повсякденній свідомості, еволюція поняття «українська національна ідентичність», роль системи освіти, інститутів права та засобів масової інформації у формуванні національної ідентичності, значення мови як носія й екзистенційної домінанти української національної ідентичності, взаємозв’язок національної ідентичності і цивілізаційного вибору, регіональний контекст української ідентичності, особливості формування національної ідентичності у військових колективах та ін.

Учасники круглого столи прийняли звернення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з пропозицією доручити Національній академії наук України розроблення Концепції гуманітарного розвитку України.

Доповіді учасників у круглого столу буде опубліковано у вигляді збірника наукових праць.