14 травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 відбувся захист дисертації старшого наукового співробітника відділу слов’янських мов Вероніки Іванівни Ярмак «Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.03 – слов’янські мови.

У дисертації на матеріалі мови сербської художньої літератури (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) по-новому висвітлено граматичні дієслівні засоби на позначення минулого часу. Досліджено сербські грамеми минулого часу, які становлять ядро поля темпоральності й мають найбільшу питому вагу (перфект із допоміжним дієсловом, усічений перфект). Проаналізовано також синтетичні претеритальні форми дієслова (аорист і імперфект) та різновиди плюсквамперфекта (давноминулого часу), які виявляють тенденцію до звуження вжитку. Створено типологію художніх прийомів, які ґрунтуються на стильовому використанні дієслівних форм минулого часу в сербських художніх творах. Виявлено засоби перекладу цих форм східнослов’янськими мовами.

За результатами таємного голосування прийнято рішення присудити Вероніці Іванівні Ярмак учене звання доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.03 – слов’янські мови.

Щиро вітаємо Вероніку Іванівну з успішним захистом і бажаємо їй подальших наукових успіхів та здобутків!