17 вересня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 при Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні старший науковий співробітник нашого Інституту Людмила Іванівна Даниленко успішно захистила дисертацію «Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні», подану на здобуття наукового ступеня доктор філологічних наук за спеціальністю 10.02.03 – слов’янські мови.

У дисертації вперше в лінгвославістиці системно досліджено чеську пареміологію в межах сучасного антропологічно зорієнтованого, когнітивного і функціонально-комунікативного мовознавства. Умотивовано тяглість пареміографічних традицій, розкрито вплив античної і біблійної спадщини, німецької та української мов на чеську пареміологію. Розглянуто загальнотеоретичні питання фразеології та пареміології, обґрунтовано доцільність їх розмежування. З’ясовано формування терміносистеми чеської пареміології. Проаналізовано особливості становлення лінгвокогнітивної та лінгвопрагматичної парадигми в чеській лінгвістиці. Розроблено типологію культурних концептів, які генерують в собі етичні, естетичні, морально-духовні, утилітарні смисли в досліджуваних паремійних концептосферах. Виявлено комунікативні кооперативні й некооперативні стратегії мовців. Шляхом соціолінгвістичного експерименту визначено паремійний мінімум сучасної чеської мови, який є актуальним фрагментом лексикону її носіїв.

За результатами таємного голосування прийнято рішення присудити Людмилі Іванівні Даниленко вчене звання доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.03 – слов’янські мови.

Щиро вітаємо Людмилу Іванівну з успішним захистом і бажаємо їй подальших наукових успіхів та здобутків!