На засіданні вченої ради з доповіддю «Конфлікт у світлі асоціацій і метафоризації» виступила старша наукова співробітниця відділу слов’янських мов, кандидат філологічних наук Наталія Войцехівська.

У центрі уваги дослідниці — номінативні засоби представлення конфлікту в українській мові та мовленні. Встановлено, що номінація конфліктних явищ, сполучуваність відповідної лексики підпорядковуються тим самим закономірностям, що й назви інших нематеріальних сутностей. Ідеться про уподібнення конфлікту до явищ фізичного світу за допомогою системи онтологічних та орієнтаційних метафор: «конфлікт як верх-низ» (орієнтаційна метафора), «конфлікт як гаряча рідина (газ/пар) у контейнері/вмістилищі», «конфлікт як спека/вогонь» (онтологічні метафори), а поведінка учасників конфлікту образно порівнюється з поведінкою небезпечної тварини (метафора «людина як небезпечний звір»). Як показало дослідження, в основі всіх метафор лежить дуальна природа конфлікту: після вивільнення негативних емоцій і катарсису негативне саме по собі явище конфлікту набуває ознак позитивного, адже призводить до відновлення нормальних взаємостосунків його учасників.

Рецензент кандидат філологічних наук, старша наукова співробітниця відділу мов України Л. О. Андрієнко й інші учасники обговорення доповіді підкреслили її змістовність, новизну, висловили низку посутніх міркувань і побажали доповідачці подальших вагомих результатів у досліджуванні цієї актуальної проблематики.