Людмила Іванівна – провідний науковий співробітник відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, авторка багатьох праць у галузях слов’янської фразеології та пареміології, лексикографії, історії славістики, лінгводидактики.