На засіданні вченої ради з доповіддю «Компресія в ергонімії: чинники та форми прояву» виступила старша наукова співробітниця відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства кандидатка філологічних наук Галина Зимовець.

Явище мовної компресії дослідниця витлумачує як стиснення форми вираження певного змісту з огляду на чинники успішної комунікації. Істотними компонентами значення ергонімів з погляду як номінатора, так і адресата виступають предмет і місце діяльності, а також аксіологічна оцінка, які і є основними мотиваційними ознаками в ергонімії. Спосіб передачі саме цієї істотної інформації внаслідок дії загальної тенденції до економії зусиль може зазнавати компресії. До її основних проявів доповідачка відносить: 1) еліптичні словосполучення, 2) компресивний словотвір, 3) онімізацію.

 Ступінь компресії ергонімів значно варіюється: від найменшого стиснення форми та змісту (в еліптичних словосполученнях) до значної редукції обсягу інформації про істотні характерологічні ознаки підприємства (в назвах, утворених шляхом онімізації апелятивів, та в деяких композитах з узагальненою семантикою). Виявлено тенденцію до формування репертуару типових ергонімічних елементів, значення яких з плином часу зазнає узагальнення. У результаті розмивається їхній семантичний зв'язок із мотиваційною ознакою, вони втрачають свою інформативну функцію, що призводить до відриву сигніфікату від характерологічних ознак референта.

Дослідження показало, що компресія, яка спочатку була спрямована на збалансування якості та кількості інформації, а саме до передачі основних характерологічних ознак суб’єкта діяльності за допомогою мінімальної кількості одиниць, пізніше призводить до порушення рівноваги між інтересами адресанта (номінатора) й адресата. Одним з наслідків такої надмірної компресії доповідачка вважає тенденцію до утворення ергонімів, позбавлених внутрішньої форми.