Жайворонок В. В. Антологія знаків української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Наук. думка, 2018. — 760 с.

Антологія включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольк­лорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, «Слова о полку Ігоревім» та ін. Реєстр уміщує окремі власні назви (передусім істо­ричні, церковні, міфологічні, антропонімічні та географічні найме­нування), з якими тісно переплетені історична доля та світогляд українського народу. Серед іншого ви знайдете назви народного одягу і побуту, страв та напоїв, хвороб та лікарських рослин. Подано описи весільного обряду, вечорниць, купальських традицій та новосілля, а також магічних дій наших предків. До Антології включено також сталі лексикалізовані та фразеологізовані словосполучення етнокультурного змісту. Видання розраховане на широке коло освітян, усіх, кого цікавлять глибини українського слова на тлі народної культури.