Народилася 3 січня 1964 р. в м. Конотоп Сумської обл. У 1990 р. закінчила Київський державний (нині національний) університеті ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність – польська мова та література, українська мова та література. У 1995–1998 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (науковий керівник – академік НАН України В. М. Русанівський). У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична характеристика агентивів-композитів у польській мові». З 1998 р. працює у відділі західно- і південносло’янських мов, з 2016 р. – у відділ слов’янських мов. З 2011 р. – старший науковий співробітник. Протягом 1998–2007 рр. за сумісництвом викладала польську мову в Київському славістичному університеті та в Дипломатичній академії України при МЗС України (2004–2005 рр.). Неодноразово стажувалась у Варшавському та Ягеллонському (Краків) університетах, була учасником мовознавчих сесій Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава). Наукові дослідження стосуються зіставної семантики слов’янських мов. Зокрема, вона займається порівнянням концептуалізації емоцій у польській, українській та російській мовах. Має понад 20 публікацій у наукових виданнях України та Польщі.

 

ПРАЦІ

Монографії

 

Посібники

 

Статті