Народилася 5 березня 1961 року в Узині Білоцерківського району на Київщині. Закінчила Київський державний (нині національний) університет імені Тараса Шевченка (1991). У 1991–1994 роках навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (науковий керівник – акад. В. Г. Скляренко). Кандидатську дисертацію «Походження назв рослин у сербській мові» захистила в 1995 р. Працювала молодшим, з 2003 року старшим науковим співробітником відділу загальнославістичної проблематики і східнослов’янських мов. З 2008 р. – у відділі західно- та південнослов’янських мов, з 2016 р. – у відділ слов’янських мов. Автор публікацій з лексикології, лексикографії та словотвору слов’янських мов.

 

Праці

Словники

 

Статті