Народилася 9 вересня 1981 р. в м. Червоноград Львівської обл. У 2005 р. закінчила Київський славістичний університет за спеціальностями «польська мова та література» й «англійська мова та література». У 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (науковий керівник – канд. філол. наук Л. І. Даниленко). У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Фразеосемантичне поле “праця/неробство” в польській мові», яку в 2011 р. було відзначено на V Конкурсі ім. Єжи Гедройця. З 2011 р. працює у відділі західно- і південнослов’янських мов, з 2016 р. — у відділі слов’янських мов. З 2018 — науковий співробітник. Наукові зацікавлення: етнолінгвістика, лексикологія та фразеологія слов’янських мов.

 

ПРАЦІ

Монографія

Навчальний посібник

Брошури

Статті