Народилася 22 березня 1957 року в м. Володимирі-Волинському Волинської області. Закінчила з відзнакою Луцький державний педагогічний інститут (нині – Волинський національний університет) імені Лесі Українки (1978), спеціальність – українська мова і література. У 1978 – 1981 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Л. С. Паламарчук). Захистила кандидатську дисертацію «Трансформація традиційних фразеологізмів у мові сучасної української художньої прози» (1982). Працювала молодшим, науковим, старшим науковим співробітником відділу лексикології та лексикографії Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН України (1981–1991), доцентом, завідувачем кафедри філології Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (1996–2005), завідувачем відділу лексикології та лексикографії (2006–2016), заступником директора з наукової роботи (2006–2013) Інституту української мови НАН України. З 2019 р. працює старшим науковим співробітником відділу слов’янських мов. Наукові інтереси зосереджені в сфері лексикології, лексикографії, фразеології, історії української літературної мови в загальнослов’янському контексті.

 

ПРАЦІ

Монографії

Словники

 Статті