Народилася 3 травня 1976 р. в Києві. У 1993-1999 рр. навчалася в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Упродовж 1999–2003 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (науковий керівник – академік НАН України В. Г. Скляренко). У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Біологічна та медична лексика у лікарських порадниках XVI-XVIII ст.». З 2003 р. працює у відділі загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов, з 2016 р. – у відділі слов’янських мов. З 2007 р. – науковий співробітник, з 2013 р. – старший науковий співробітник. Наукові зацікавлення: етимологічні студії, дослідження давніх пам’яток української мови (структура, стилістичні особливості, лексика, термінологія), аналіз текстів науково-популярного жанру наукового стилю (лікарські, господарські порадники), документів дипломатичного жанру офіційно-ділового стилю.

 

ПРАЦІ 

Статті