Олександра Євланова. ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ВАЦЛАВА ГАВЕЛА Й ВАЦЛАВА КЛАУСА: ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ МОВНОГО ВПЛИВУ – К.: Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2022. – 184 с.

 

У монографії здійснено комплексний аналіз політичного дискурсу чеських президентів В. Гавела та В. Клауса. Визначено особливості їх політичного лексикону. Простежено засоби та прийоми політичного мовлення президентів. З’ясовано роль прецедентних феноменів у чеському політичному дискурсі. Установлено комунікативні стратегії президентів у телевізійних виступах і дебатах.

 

Для філологів, які цікавляться проблемами політичного дискурсу, стилістики, фразеології, викладачів і студентів.

 

Текст монографії: