Славістика – покликання і доля: збірник тез доповідей учасників круглого столу (до 95-річчя з дня народження доктора філологічних наук Тетяни Борисівни Лукінової), м. Київ, 26 жовтня 2022 р. / відп. ред. В. Ярмак. Київ :  Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. 72 с.

 

У тезах доповідей учасників круглого столу, присвяченого 95-річчю з дня народження доктора філологічних наук Тетяни Борисівни Лукінової, проаналізовано життєвий шлях і наукову діяльність відомої української славістки, висвітлено різні аспекти її наукових зацікавлень та їхній зв’язок із суміжними науками, а також вплив наукових ідей Т. Б. Лукінової на розвиток контрастивної лінгвістики та формування новітніх тенденцій сучасної вітчизняної і зарубіжної славістики.

 

Завантажити: