Селігей П. О. Українська мова у 2222 році: Вступ до лінгвофутурології. — К.: Академперіодика, 2023. — 452 с.

 

Монографія закладає основи лінгвофутурології — нової галузі знань, що виникла на перетині мовознавства й футурології. Висвітлено роль уяви, завбачення, стратегічного мислення в житті людини. Розглянуто предмет футурології, її категорії, методи, проблеми, здобутки. Проаналізовано, що ми можемо знати про майбутнє, у чому специфіка ймовірнісного знання, чим наукові передбачення відрізняються від ненаукових. На підставі прогнозів провідних футурологів світу змальовано панораму суспільства майбутнього.

 

Окреслено тенденції, які визначають мовне майбутнє людства, описано загрози мовному розмаїттю Землі, шляхи порятунку етномов від занепаду. Автор намагається з’ясувати, куди прямує українська мова, як зміниться вона в близькій та віддаленій перспективі. І головне: що потрібно зробити для того, щоб вона не просто вижила, а й зміцніла, розквітла, стала щоденною мовою всіх українців, мовою освічених, успішних і заможних людей.

 

Книжка зацікавить усіх, кому небайдуже майбуття української мови й хто готовий думати над цими питаннями.

 

Текст монографії: