Народився 23 серпня 1972 року у Львові. 1996 року закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1996–1999 роках навчався в аспірантурі на кафедрі загального мовознавства. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію «Прикметники з просторово-кільісною семантикою в українській та перській мовах» (керівник проф. Ф.С. Бацевич) за спеціальністю 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Протягом 2000–2008 років працював на кафедрі сходознавства (з 2003 року – доцентом). У 2008–2009 роках перебував у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 році захистив докторську дисертацію «Перська мова у функціонально-типологічному висвітленні» (консультант проф. І.П. Бондаренко). У 2013–2020 роках працював професором кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету.

 

ПРАЦІ

 

Монографія

 

Методичні розробки

 

Статті