Мова і мовознавство в духовному житті суспільства / О. Б. Ткаченко, Г. В. Зимовець, С. С. Єрмоленко, Т. В. Радзієвська. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2007. – 352 с.

У монографії досліджено функціонування мови в різні періоди розвитку цивілізації та культурних середовищ. Проаналізовано проблему мовної стійкості нації та її джерел, висвітлено мовний аспект неповноти культури та її подолання. Висвітлено історію дослідження мовних контактів та ключові проблеми відповідної лінгвістичної теорії. Як один з аспектів проблеми «мова і культура» здійснено лінгвосеміотичну реконструкцію моделі світу, властивої традиційній культурі. Розглянуто мовні явища, зумовлені глобалізаційними зрушеннями в сучасному світі, зокрема, основні ознаки комп’ютерного дискурсу та його вплив на інші дискурсивні середовища.

Для філологів – фахівців із загального мовознавства, соціолінгвістики, етнолінгвістики, дискурсивного аналізу, міжмовної взаємодії, а також культурологів, філософів, усіх, хто цікавиться проблемами функціонування мови в суспільстві.

Завантажити -