Концепт «Боль» в типологическом освещении / Ред. В.  М.  Брицын, Е.  В.  Рахилина, Т.  И.  Резникова, Г.  М.  Яворская. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2009. – 424 с.

У колективній монографії представлено результати роботи над спільним російсько-українським проектом «Лексико-семантичні системи російської й української мови в типологічному висвітленні», який підтримали РДНФ і НАН України. Показано способи позначення болю в польській, російській, сербській, українській, англійській, німецькій, іспанській, французькій, агульській, кримськотатарській, арабській, китайській, гінді, японський і деяких інших мовах. Наведено типологічні узагальнення закономірностей мовної репрезентації болю. У написанні книги взяли участь співробітники Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України В. М. Бріцин, Г. В. Зимовець, О. О. Тищенко-Монастирська.

Для фахівців, які працюють у галузях мовної типології та семантики.

Завантажити