Актуальні аспекти міжмовних відносин у сучасній науковій парадигмі : збірник тез доповідей учасників Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 15 листопада 2022 року / Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; відп. ред. О. Скопненко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022. 80 с.

У тезах доповідей Міжнародної наукової конференції висвітлено механізми іншомовних запозичень в українській та інших мовах, показано проблеми правописної та семантичної адаптації цих елементів, особливості їхнього лексикографування, історію вивчення іншомовних запозичень в українській мові, подано результати контрастивного аналізу окремих груп лексики й фраземіки української та інших мов.

Завантажити