Колективна праця відділу романських, германських і балтійських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України продовжує серію порівняльно-історичних студій, присвячених незмінно актуальним питанням етимології та семасіології германських, балтійських, слов’янських та інших індоєвропейських мов. Ідеться про подальше дослідження різнотипних семантичних процесів, які супроводжували й супроводжують еволюцію лексичного складу цих мов.

Використано випробуваний у попередніх працях метод германо-балто-слов’янських лексичних ізоглос, що відбивають різнотипні лексеми спільного походження в різних мовах, а також загальномовний тематичний принцип, тобто розглянуто міжмовні лексико-семантичні групи, об’єднані спільним основним значенням. Водночас автори намагалися охопити якомога більше нового фактичного матеріалу задля створення повнішої й об’єктивнішої картини.

Для науковців, викладачів, аспірантів-філологів, які займаються або цікавляться фундаментальними проблемами історичного розвитку мов світу.

Завантажити