Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону). — К.: Наук. думка, 2017. — 206 с.

У монографії розглянуто вплив мовних контактів і запозичень на формування тематичних груп лексики. Здійснено синхронно-діахронне дослідження орнітонімів давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського періодів. Встановлено корпус та джерела запозичених, гібридних та калькованих орнітонімів. Визначено і якісно оцінено масштаби іншомовних впливів у різні хронологічні періоди, а також діапазон змін, що супроводжують адаптацію запозичень на англійському ґрунті. Проаналізовано особливості входження запозичень у структуру англійського орнітонімікону, зокрема їхні стосунки з питомими назвами птахів. Висвітлено подальшу еволюцію запозиченої лексики, зокрема появу вторинних значень.

Для філологів, які цікавляться проблемами мовних контактів та історичною лексикологією, викладачів, студентів.