Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства: Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2015. – 328 с.

Збірка наукових праць висвітлює роль видатного славіста другої половини XIX – початку XX століття Ватрослава Ягича в розвитку східнослов’янської і світової славістики, його внесок у координацію наукової роботи всіх слов’янських країн. Статті, представлені в збірнику, розкривають визначальні риси мовознавчої діяльності В. Ягича в проекції на проблеми сучасної лінгвістики і висвітлюють у зв’язку з цим актуальні питання історії славістики, історії української та російської літературних мов, а також сучасних української, російської та білоруської мов.

Серед авторів збірника – працівники Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні: І. Ю. Гальчук, О. М. Лазаренко, В. В. Лучик, Т. Я. Марченко, Т. В. Радзієвська, В. Г. Скляренко, О. І. Скопненко, В. Є. Федонюк, В. Ю. Франчук.