Наукова спадщина О. О. Потебні у слов’янському культурному просторі: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2013. – 280 с.

За тематичним діапазоном і змістом уміщені в збірнику статті висвітлюють ті сторони наукової спадщини О. О. Потебні, які недостатньо вивчені в українській та світовій науці і, крім того, є актуальними для сьогодення філології взагалі і мовознавства зокрема. Матеріали збірника становлять безперечний інтерес не лише для тих, хто цікавиться історією філологічної науки в Україні, а й для тих, хто працює для розвитку цієї науки.

Серед авторів збірника – науковці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні: Г. П. Півторак («Проблеми перекладу праць О. О. Потебні українською мовою»), Т. В. Зарубенко («Українська мова О. О. Потебні в перекладі “Одіссеї”»), Т. В. Радзієвська («Науковий діалог двох учених:  О. О. Потебня і П. Г. Житецький»), І. Ю. Гальчук («Акцентологічна спадщина О. О. Потебні та тлі становлення української акцентної системи»).