Віра Юріївна Франчук : біобібліографія до 90-річчя / НАН України/. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. Упорядники : А.В. Гончаренко,
О.М. Лазаренко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022. 88 с.
       

      

У виданні висвітлено біографію та науковий доробок відомої української мовознавиці, доктора філологічних наук, професора Віри Юріївни Франчук (1932–2019). Відображено головні етапи життя, викладено основні здобутки дослідниці в різних галузях лінгвістики: історії української та російської мов, історичного літописання й текстології давніх рукописів, потебнезнавстві. Бібліографія містить повний перелік друкованих праць науковиці та видань, здійснених за її безпосередньої участі.

 

Для мовознавців і всіх, хто цікавиться питаннями історії східнослов’янських мов та слов’янського мовознавства.

 

Текст біобібліографії: