Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.

Автори збірника аналізують проблеми взаємодії мови та соціального середовища. З позицій екологічної лінгвістики розгянуто факти і явища, що в контексті інших напрямів випускалися з уваги як другорядні. Обговорюються такі питання, як зв’язок між мовною нормою й конструюванням національної ідентичності, соціальна зумовленість мовного вибору, проблеми мовної стійкості та мовної толерантності, європейські засади мовної політики й перспективи їх використання в Україні тощо. Дано оцінку впливу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов на мовну ситуацію в різних країнах, обговорюються європейські засади мовної політики й перспективи їх адекватного застосування в Україні. Матеріали збірника дають багатий матеріал для проведення міжмовних аналогій і паралелей у сфері соціального функціонування мов.

Серед авторів видання – співробітники Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні: Б. М. Ажнюк, Л. В. Ажнюк, Л. О. Андрієнко, Л. Л. Белей, О. І. Михальчук, О. І. Скопненко, О. О. Тараненко, О. О. Тищенко-Монастирська.