Народилася 25 жовтня 1927 р. в Києві. У 1951 р. закінчила Київський державний (нині національний) університет ім. Т. Г. Шевченка (слов’янське відділення, чеська мова). Одночасно з навчанням з 1947 р. працювала в Інституті мовознавства АН на посаді секретаря. У 1951–1954 рр. там же навчалася в аспірантурі (науковий керівник – академік Л. А. Булаховський). Кандидатську дисертацію «Складні слова в сучасній чеській літературній мові» захистила в 1956 р. У 1955–1958 рр. – учений секретар Інституту. З 1958 р. – співробітник відділу загального мовознавства і слов’янських мов. У 2001 р. захистила докторську дисертацію «Генезис і еволюція квантитативних імен у слов’янських мовах (порівняльно-історичний аспект)». З 2002 р. – провідний науковий співробітник відділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов, з 2016 р. – відділу слов’янських мов. Авторка понад 200 наукових публікацій з лексики й словотвору слов’янських мов, слов’янського порівняльно-історичного мовознавства, історичної типології слов’янських мов, реконструкції духовної культури давніх слов’ян за даними лексики слов’янських мов, історії славістики. Працювала над вивченням і виданням наукової спадщини Л. А. Булаховського. Учасниця VIII–XII Міжнародних з’їздів славістів, V Міжнародного конгресу археологів. Лауреат Премія імені О. О. Потебні НАН України (2003). Повний кавалер ордену княгині Ольги (III ступінь — 2007, II ступінь — 2011, І ступінь — 2018).

 

ПРАЦІ

 

Монографії

 

Словники

 

Статті

Література