Народився 28 серпня 1948 р. в с. Плоске Балтського р-ну Одеської обл. У 1971 р. закінчив філологічний факультет Одеського державного (нині національного) університету ім. І. І. Мечникова. У 1973–1977 рр. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства АН УРСР (науковий керівник – академік О. С. Мельничук). Кандидатську дисертацію «Складений присудок у сербохорватській мові (у зіставленні з російською й українською мовами)» захистив у 1978 р. З 1977 р. працював в Інституті молодшим, з 1987 р. старшим науковим співробітником, з 1992 р. – завідувач сектора, старший науковий співробітник відділу західно- і південнослов’янських мов. З 2016 р. працює у відділі слов’янських мов. Одночасно працює заступником директора з наукової роботи Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (з 1995 р.). Учасник ІХ, ХІ та ХІІІ Міжнародних з’їздів славістів, XIV Наукової славістичної конференції в дні Вука Караджича (Белград, 1984). Має вчене звання професора.

До кола наукових зацікавлень належать граматика південнослов’янських мов, історія славістики, словникарство.

 

ПРАЦІ

 

Монографії

 

Словники

 

Посібники

 

Статті