Народилася 3 березня 1961 р. в Києві. У 1983 р. з відзнакою закінчила слов’янське відділення Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (спеціальності: філолог, викладач сербохорватської мови і літератури, викладач української мови і літератури, перекладач). У 1984–1987 рр. – аспірант відділу лексикології та лексикографії Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Стилістичне функціонування термінологічної лексики в сучасній українській поезії (40–80 рр. ХХ ст.)» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Л. С. Паламарчук). У 1987–1990 рр. – молодший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії. У 1990–1993 рр. – асистент кафедри слов’янської філології Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1998–2003 рр. – доцент кафедри слов’янської філології Київського славістичного університету. Згодом викладала сербську й хорватську мови у різних вишах Києва. З 2011 р. — старший науковий співробітник відділу західно- і південнослов’янських мов Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, з 2016 р. — у відділі слов’янських мов. У 2017 р. закінчила докторантуру Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти» (науковий консультант — доктор філологічних наук Т. Б. Лукінова). З 2020 року — провідний науковий співробітник відділу слов’янських мов. Працює над докторською дисертацією «Поетика претерита в сербській літературній мові ХІХ–ХХ ст.». Бере активну участь у Міжнародних наукових славістичних конференціях в Україні та в роботі Міжнародного славістичного симпозіуму в дні вшануванні пам’яті Вука Караджича (м. Белград, Республіка Сербія).

Із 2014 р. виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

Основні напрями наукової діяльності: контрастивна стилістика південно- й східнослов’янських мов; типологія історичного розвитку слов’янських мов; методика викладання сербської й хорватської мов у східнослов’янському мовному середовищі в епоху глобалізації; історична взаємодія сербської й хорватської мов з іншими мовами (зокрема з неіндоєвропейськими); теорія та практика перекладу з сербської мови східнослов’янськими мовами; психолінгвістика.

 

ПРАЦІ

 

Монографії

 

Словники

 

Посібники

 

Статті

 

Переклади із сербської мови українською